Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Shine Shop

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.1. Настоящите общи условия се прилагат при използване на интернет платформата Shine shop, като уреждат взаимните права и задължения на страните, произтичащи от използването на настоящия уебсайт и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние от този електронен магазин. 

1.2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА УЕБСАЙТА 

ДИЧИ-3-Д.Иванова ЕИК:204940837. Можете да се свържете с „Shine Shop” на:
Имейл адрес: shineshop.sofia@gmail.com

Телефон: +359888930345

И на адрес: гр. София, ул. М.томпсън

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 2.1. Договора  - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Продукти чрез Интернет платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

2.2. Клиент  - всяко физическо лице, навършило 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
 По отношение на законовите задължения на Продавача по Закона за защита на потребителите понятието Клиент ще има по-тясно определение и ще означава единствено физическо лице, навършило 18 години, което желаe да закупи Продукти от Уебсайта , които не са предназначени за търговска и/или професионална дейност и което физическо лице действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. 

2.3. Онлайн чат –  онлайн чат на Уебсайта чрез който Клиентът може да се свърже с Продавача и/или да прави поръчки от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа.

 2.4. Поръчка –  електронен документ чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Уебсайта, през онлайн чата и/или по имейл, желанието си за купуване на Продукт/и. 

2.5. Продавач –  в Уебсайта е неговият администратор -  ДИЧИ-3.Д.Иванова ООД, ЕИК- 

2.6. Продукт – стоки и/или услуги предлагани от Продавача за закупуване от Клиента на Уебсайта. 

2.7.  Работен ден –  от понеделник до петък от 8.00 до 19:00 часа

2.8.  Уебсайта –  e приложение за онлайн търговия, чрез което Продавачът предоставя на Клиента възможността да закупи и което включва уебсайта www.shineshop-sofia.com, съответно неговите мобилни версии.

2.9. Формуляр за поръчка –  електронен документ, който се попълва от Клиента и в който той посочва всички данни необходими за сключване на Договор и изпълнение на Поръчката. 

 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Общите условия на Продавача обвързват всички Посетители и Клиенти на Уебсайта.


3.2. Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте прочели внимателно общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. 

3.3. Продавачът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия с цел синхронизиране с всякакви законови изисквания и промени във функционирането на Уебсайта. От момента, в който променените Общи условия са публикувани на Уебсайта, така че Посетителите и Клиентите да могат да се запознаят с тях, те стават задължителни. Към всеки Договор се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му. 

3.4. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове, като Продавачът не носи отговорност за тяхното съдържание.


3.5. Възможно е информацията, която се съдържа като спецификация за даден Продукт да се окаже недостатъчна за изискванията на определен Посетител и/или Клиент, но ние сме на разположение да отговорим на изпратени запитвания и въпроси. 

3.6. Публикуваните в Уебсайта снимки на Продуктите имат само илюстративен и насочващ характер, като целят да създадат представа за Продукта, а не да го представят точно и е възможно доставените Продукти да се различават от тях.


3.7. Всички Продукти се предлагат до изчерпване на тяхното количество, дори това да не е изрично посочено в информацията към тях. 

3.8. Продавачът има право по технически и организационни причини временно да преустановява достъпа на Клиенти и посетители до Уебсайта, като същият не носи отговорност за каквито и да било вреди спрямо тях.


3.9. Продавачът има право по своя преценка да ограничи достъпа на Клиент до регистрация на Поръчки, ако същият злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин. В този случай Клиентът има право да се свърже с Продавача на посочените по-горе данни за контакт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. 

3.10. Клиентът има право да публикува мнения относно Продуктите. Същите ще бъдат видими на Уебсайта след одобрението им от администратора, за да не се допускат коментари, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник.


3.11. Продавачът може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите за определен период от време. 

3.12. Достъпът до Уебсайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Посетител, ако отговаря на изискванията за Клиент.


3.13. Приемайки настоящите Общи условия Клиента се съгласява, че Продавачът има право да прехвърли своите права и задължения по тях на трето лице. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1 Клиентът може да прави Поръчки от Уебсайта на Продавача като регистриран потребител или като нерегистриран потребител. Предимството на регистрацията е, че се създава акаунт на Клиента и така не е необходимо да въвежда повторно неговата лична информация и адрес за доставка с всяка Поръчка, благодарение на предварително въведени данни може да извършва плащането по-лесно и по-бързо. 

4.2  Може да се регистрира лице, което отговаря на изискваният за Клиент. 

4.3  Посетителите/Клиентите могат да се регистрират с помощта на формуляра за регистрация, който е на разположение на Уебсайта. Необходимо е Посетителят/Клиентът да въведе във Формуляра за регистрация цялата информация, посочена в него, а именно: име, фамилия или наименование на фирмата, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка на Продуктите, и да създаде парола. Информацията, въведена от Посетителя/Клиента трябва да е вярна и актуална.


4.4 Достъпът до акаунта е защитен с потребителско име и парола, като Клиентът се задължава да пази потребителското име и парола като поверителни и да ги защитава срещу употреба или злоупотреба от каквито и да е трети страни. 

5. ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

А) Стандартна поръчка с и без регистрация 

5.1 Клиентът избира Продуктите на Уебсайта и потвърждава избора, чрез щракване върху бутона „Добави в количката“, като избирането на Продукт не води до неговото автоматично запазване, без Поръчката да е завършена.


5.2 След избора на Продуктите, Клиентът ще бъде пренасочен към Формуляра за поръчка, където трябва да въведе всички данни, посочени в него, или да избере подходящата опция във Формуляра за поръчка: име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на стоките, информация за начина на плащане на цената на стоките и за начина на доставка на стоките или код за отстъпка или купон. Ако Клиентът има регистрация, той трябва да влезе в акаунта си, като въведе потребителско име и парола.

5.3 След избиране на начина на плащане и метод на доставка Клиентът следва да провери и при необходимост да коригира всякакви погрешни данни, които е въвел в Поръчката.. Ако всички данни, въведени от Клиента са коректни, точни и пълни, той/тя следва да се запознае с общите условия за използване на онлайн магазина и с политиката за защита на личните данни, след което да изпрати Поръчката, като щракне върху бутона „Финализиране на поръчката“. 

5.4 След получаване на Поръчката Продавачът изпраща до Клиента уведомление за нейното успешно регистриране чрез съобщение, което се визуализира на екрана, а също 

и на посочения в поръчката имейл. След затваряне на този прозорец на екрана се появява форма, в която са обобщени данните за поръчката. В случай че Клиентът забележи разминаване и/или неточности в посочените данни е длъжен да се свърже с Продавача незабавно и да го уведоми за това. В случай, че в резултат на грешно посочени данни Поръчката не може да бъде изпълнена, всички допълнителни разходи направени от Продавача в опити за доставка на Поръчката ще бъдат за сметка на Клиента. 

5.5 Регистрирането на Поръчката в системата на Продавача няма смисъла на потвърждение на Поръчката и поемане на задължение за нейното изпълнение. Това е така, тъй като Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по имейл. В този случай единственото задължение за Продавача е да върне сумата, заплатена за Продуктите, ако тя е била вече получена от него. 

5.6 Поръчки регистрирани в Уебсайта до 15:00 часа. в Работни дни се обслужват в рамките на текущия работен ден и при наличност на Продуктите се изпращат в същия ден. Поръчки регистрирани след 15:00 часа се обслужват в рамките на следващия работен ден и при наличност на Продуктите се изпращат в рамките на деня. Поръчки могат да бъдат регистрирани в събота и неделя и през официални почивни дни, като същите се обслужват в първия работен ден. 

5.7 След проверка на възможността за изпълнение на Поръчката Продавачът ще изпрати потвърждение за нейното изпълнение на имейл адреса, посочен от Клиента. Договорът между Продавача и Клиента се приема за сключен от момента на получаване на потвърждение по имейл, че Продуктите са налични и ще бъдат изпратени на Клиента. 

Б) Експресна поръчка без регистрация 

5.8 Клиентът има възможност да направи експресна поръчка без да се регистрира на Уебсайта.


5.9 Клиентът избира конкретен Продукт, като на неговата страница посочва количеството, което желае да закупи и попълва трите полета в долния десен ъгъл на екрана: име, телефон, адрес за доставка, съгласява се с Общите условия и политиката за лични данни, след което потвърждава избора си чрез щракване върху бутона „Купи сега“. 

5.10 При експресната поръчка без регистрация плащането се извършва чрез наложен платеж при доставка или по банков път на посочена от Продавача банкова сметка.


5.11 След получаване на Поръчката Продавачът изпраща до Клиента уведомление за нейното успешно регистриране на посочения от Клиента имейл адрес. 

5.12 Регистрирането на Поръчката в системата на Продавача няма смисъла на потвърждение на Поръчката и поемане на задължение за нейното изпълнение. Това е така, тъй като Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по имейл. В този случай единственото задължение за Продавача е да върне сумата, заплатена за Продуктите, ако тя е била вече получена от него. 

5.13 След проверка на възможността за изпълнение на Поръчката Продавачът ще се свърже с Клиента по имейл или телефон, за да уточни и допълни всички необходими данни за изпълнение на поръчката.


5.14 След уточняване на всичко необходимо за завършване на Поръчката с Клиента, Продавачът ще изпрати потвърждение за нейното изпълнение на посочен от него имейл адрес. Ако Клиентът забележи разминаване или погрешно въведени данни за доставка е необходимо да информира незабавно Продавача, за да бъдат коригирани. Договорът между Продавача и Клиента се приема за сключен от момента на получаване на потвърждение по имейл, че Продуктите са налични и ще бъдат изпратени на Клиента

 

В) Поръчка по имейл 

5.15 Клиентът може да направи запитване за конкретен Продукт и на имейл адреса на Продавача - shineshop.sofia@gmail.com Продавачът ще отговори на Клиента, за да уточни с него всичко необходимо във връзка с отправеното запитване. След уточняване на необходимата информация Продавачът изпраща до него имейл с Общите условия и политика за лични данни. 

5.16 Клиентът е длъжен да се запознае с Общите условия и политиката за защита на лични данни и ако е съгласен с тях да изпрати до Продавача имейл, в който изрично да посочи, че е съгласен с тях и ги приема.


5.17 При получаване на имейла, че Клиентът е съгласен с Общите условия и политиката за защита на лични данни, Продавачът изпраща до Клиента уведомление по имейл за успешно регистриране на направената Поръчка, както и обобщени данните за нея. В случай че Клиентът забележи разминаване и/или неточности в посочените данни е длъжен да се свърже с Продавача незабавно и да го уведоми за това. В случай, че в резултат на грешно посочени данни Поръчката не може да бъде изпълнена, всички допълнителни разходи направени от Продавача в опити за доставка на Поръчката ще бъдат за сметка на Клиента. 

5.18 Регистрирането на Поръчката в системата на Продавача няма смисъла на потвърждение на Поръчката и поемане на задължение за нейното изпълнение. Това е така, тъй като Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по имейл. В този случай единственото задължение за Продавача е да върне сумата, заплатена за Продуктите, ако тя е била вече получена от него. 

5.19 След проверка на възможността за изпълнение на Поръчката Продавачът ще изпрати потвърждение за нейното изпълнение на имейл адреса, посочен от Клиента. Договорът между Продавача и Клиента се приема за сключен от момента на получаване на потвърждение по имейл, че Продуктите са налични и ще бъдат изпратени на Клиента. 

 

6. ЦЕНА НА СТОКИТЕ И ОТСТЪПКИ 

6.1. Покупната цена на стоките, посочена на Уебсайта, е крайната цена в български лева (BGN), т.е. цената на стоките с включено ДДС и други данъци и такси (ако има такива); тази цена не включва разходите за превоз, таксите за плащане при доставка, таксите на оператора на портала за плащане и другите такси, които специално са съобщени на Клиента при завършване на поръчката (във всеки случай преди поръчката да бъде изпратена). 

6.2. Чрез изпращане на Поръчката Клиентът потвърждава, че е информиран, че доставката на Продукти зависи от заплащане на покупната цена или други такси, чиито окончателен размер ще бъде съобщен на потребителя преди финализиране на Поръчката. 

6.3. Всички специални оферти и отстъпки на стоките на Продавача ще бъдат валидни, освен ако конкретният Продукт не гласи друго.


6.4. Специалните оферти и отстъпки имат действие само за периода, който е изрично посочен на Уебсайта, а купоните и ваучерите в периода, посочен на тях. Счита се, че срокът за ползване на купона/ваучера е спазен, ако Поръчката е изпратена от Клиента и регистрирана от Продавача преди неговото изтичане.


6.5. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от Договора и върне Продуктите, закупени на цената на специална оферта с отстъпка или с помощта на какъвто и да е купон, такава специална оферта, отстъпка или купон не може да се използва за закупуване на каквито и да е други Продукти, ако Продавачът вече не предоставя специалната оферта или отстъпка или ако купонът е изтекъл.

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ


 7.1  Клиентът има право да заплати закупените Продукти по един от следните начини: 

(а)  с дебитна и кредитна карта
 (б)  с банков превод
 (в)  с наложен платеж при получаване на Продуктите на адреса, посочен за доставка; 

7.2 За определени Продукти е възможно не всички от горепосочените варианти за заплащане да са възможни, като това ще бъде изрично посочено на Уебсайта и Клиентът ще е предварително информиран за начините на плащане, с които разполага при избор на конкретен Продкут. 

7.3 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. 

7.4 Фактурата за закупените Продукти ще бъде издадена едва след като Клиентът заплати Поръчката и ще му бъде доставена физически заедно с Поръчката, ако Клиентът е избрал безкасово плащане или по имейл в рамките на 48 часа от доставката на Поръчката, ако потребителят е избрал плащане в брой или плащане по банков път. 

7.5 Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Продавача, нито ще бъдат съхранявани от него, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата. 

8. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ 

8.1 Продавачът доставя Поръчката чрез лична куриерска фирма на адреса, посочен от Клиента, във Формуляра за поръчка.


8.2  Доставка се извършва само на територията на град София.


8.3  Цената за доставката, ако има такава е видна, след като Клиентът избере начина на доставка при попълване на Формуляра за поръчка.8.4 В случай, че след приемане на Поръчката Клиентът направи промяна в адреса за доставка и/или срока, то цената за доставка може да бъде коригирана от Продавача. 


8.5 На Уебсайта Продавачът определя за всеки от Продуктите незадължителни, индикативни срокове за доставка, като Продавачът следва да положи максимални усилия, за да достави Поръчката в тези срокове. Независимо от предходното изречение Продавачът доставя стоките на потребителите най-късно в рамките на 3 часа. Времето за доставка на Поръчката започва да тече в деня, следващ деня, в който потвърждението за Поръчката е доставено на Клиента, но не преди покупната цена да е постъпила по сметката на Продавача, ако продажната цена е платена съгласно клауза 7.1, буква а) и б). При изпълнението на поръчката на Клиента може да има обстоятелство, оказващо влияние върху срока за доставка, като Продавачът информира Клиента за всяко обстоятелство, което води до промяна в срока на доставка. 


8.6 При доставка на Поръчката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като незабавно да информира лицето, извършващо доставката. 


8.7 В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Клиентът отказва да получи пратката и информира Продавача в писмен вид на контакти посочени в имейла за потвърждаване на Поръчката. 


8.8 В случай, че Клиентът не направи оглед на получения Продукт и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, Продуктът се смята за одобрен, и Клиентът губи право да претендира това на по-късен етап.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Продавачът обработва личните данни на Клиентите съгласно общите условия, определени в Политиката за обработка на лични данни, изложени. С настоящото Клиентът признава и се съгласява с тези общи условия за обработка на лични данни. 


10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
Ако Клиентът не е доволен от начина, по който Продавачът е разрешил рекламация, или ако той/тя счита, че Продавачът е нарушила правата му/й, той/тя може да се свърже с Продавача с искане за корективна мярка. Ако въпреки искането си за корективна мярка, Продавачът отхвърли неговото/нейното искане, реакцията му е отрицателна или не е отговорил на неговото/нейното искане в рамките на 30 дни от изпращането на искането, Потребителят може да внесе иск за започване на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Закона за защита на потребителите.